Sabal brazoriensis = Sabal minor x Sabal palmetto

2 hodnocení
 
Novinka Efekt lupa
  • 1 z 6
 

see English version below)

 

Přírodní hybrid

Sabal minor x Sabal palmetto = Sabal brazoriensis, také známá pod jménem Brazoria palmetto odolává teplotám mezi -20°C až -26°C. CCA výška v dospělosti 20 m.

 

 

Cena 48 691,30 Kč bez DPH
55 995 Kč
Značka Dovoz - Itálie
Kategorie Mrazuvzdorné palmy - Cold Hardy Palms
Zvolte variantu
Sabal brazoriensis = Sabal minor x Sabal palmetto Kód produktu PSBM-65-75 Kontejner: 350 litr.
Kmen: Kmen - 65-75 cm
výška rostliny: cca výška rostliny s květináčem 250-300cm ( bez květináči 225-250 cm)
skladem do 3 týdnu 55 995 Kč
48 691,30 Kč bez DPH
   
 

Tento vzácný přírodní kříženec Sabal minor x Sabal palmetto pochází z jižního Texasu. Je nejodolnější ze všech kmenů Sabal a snáší silné mrazy a zimu.

Sabal x brazoriensis je vzácná palma z okresu Brazoria v Texasu.  V roce 2011 byla identifikována pomocí DNA jako prastarý hybrid mezi Sabal palmetto (nadzemní kmen) a Sabal minor (podzemní kmen). Sabal x brazoriensis je nejodolnější z kmenových palem sabalových a v dospělosti by měla dosahovat výšky až 20 m. Z tohoto druhu palmy je nejmladší.  Ve státu Arkansas v USA jsou záznamy, že tyto palmy přečkaly zimu s teplotou -26° C = (-15F), bez ochrany, ale reálnější je okolo -20° C +-. Její obrovské zelené vějířovité listy jsou typické pro sabaly, ale rychlost růstu v různých pokusech byla dvakrát vyšší než u Sabal minor.  Kvůli záměně s názvem Sabal x texensis, což je starý název pro méně odolnou Sabal mexicana, byl v roce 2011 pro tuto rostlinu publikován nový název Sabal x brazoriensis.

Velmi doporučujeme tento exemplář vysadit do otevřené, dobře odvodněné, půdy na jižní straně zahrady, nejlépe do vyšší půdy na plném slunci. Palmy, Agáve a juky by měly být VŽDY vysázeny minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Mohlo by nastat uhnívání kořenů i kmene.

 

( English version )

 

Natural hybrid

Sabal minor x Sabal palmetto = Sabal brazoriensis, also known as Brazoria palmetto palm, can withstand temperatures between -20°C / -26°C ( -4 / -14.8F ). Once mature it can reach a height of 20 m ( 65ft ).

This rare natural hybrid Sabal minor x Sabal palmetto is native to southern Texas. It is the hardiest of all Sabal palms and can withstand severe frosts and cold if kept totally dry. Sabal x brazoriensis is a rare palm from Brazoria County, Texas.  In 2011, it was identified by DNA as an ancient hybrid between Sabal palmetto (above-ground trunk) and Sabal minor (below-ground trunk). Sabal x brazoriensis is the hardiest of the sabal palms and is expected to reach heights of up to 20 m ( 65f ) once mature. It is the youngest of this palm species.  In the state of Arkansas, USA, there are records of these palms surviving winters of -26°C = (-15F) without protection, but more realistically around -20°C +- just be on the safe side. Its huge green fan-shaped leaves are typical of Sabals, but the growth rate in various experiments has been twice that of Sabal minor. Because of the confusion with the name, “Sabal x texensis”, which is an old name for the less hardy “Sabal mexicana”, a new name of “Sabal x brazoriensis” was published for this plant in 2011.

We strongly recommend planting this specimen in open, well-drained soil on the south side of the garden, preferably in higher ground in full sun. Palms, yuccas and agaves should ALWAYS be planted at least 20 - 30 cm ( 7.9 – 11.8 inches) above the surrounding soil so that excess water flows away from the roots of the plant and does not remain around the root system, otherwise root and trunk rot may start to occur.